Mgr. Anton Dzurdzík

kandidát na poslanca BSK

Žijem v Dúbravke už 45 rokov, mám dve dcérky, ktoré študujú na VŠ. Svoj život si ani neviem predstaviť na inom mieste, celý je spätý s Dúbravkou, ktorú mám neskutočne rád. Prečo ? Pre ľudí , pre ktorých sa naozaj oplatí spraviť všetko to najlepšie. Kandidujem preto, aby som mohol ako poslanec prispieť k zlepšeniu života spoluobčanov nielen v Dúbravke, ale v celom Okrese Bratislava IV. Hlavne som za podporu a pomoc
– starým a odkázaným ľuďom na zlepšenie ich postavenia a pomoc v sociálnej oblasti
– na podporu duálneho vzdelávania a presadzovanie praxe na stredných odborných školách
– na začlenenie predmetu civilná ochrana (bývalá „Branná výchova“), zefektívnenie vzdelávania detí na stredných školách v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia – príprava žiakov na možné riziká vyplývajúce z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií alebo teroristických útokov. Cieľom je naučiť žiakov stredných a stredných odborných škôl poskytovať okamžitú a účinnú pomoc iným v prípade mimoriadnych udalostí.
– mladým rodinám v odblasti dostupnosti nájomných bytov
– pri zabezpečovaní, kúltúrnošportových podujatí mládeže v Okrese Bratislava IV.
– spolupráca a pomoc bezpečnostným zložkám pri zabezpečovaní a znižovaní uličnej a násilnej kriminality a pri zabezpečovaní boja proti nelegálnej migrácii a ochrany života, zdravia a majetku našich spoluobčanov,
– pri presadzovaní bezpečnostných projektov na zabezpečovanie realizácie úloh vyplývajúcich zo zákona o civilnej ochrane, pri zabezpečovaní pomoci spoluobčanom v prípade výskytu mimoriadnych udalostí
– pri obnove a rekonštrukcii cestnej infraštruktúry v obvode Bratislava IV.