Bc. Daniel Kučera

kandidát na poslanca BSK

So svojou rodinou žijem v Ružinove, pracujem ako technický manažér v Súkromnej škole, ktorej som zároveň aj zriaďovateľom. Ako každý obyvateľ Bratislavského kraja tak ako aj ja, vnímam a stretávam sa v každodennom
živote s problémami týkajúcimi sa nášho kraja, avšak ja som sa rozhodol urobiť niečo viac, ako sa len nečinne prizerať a kritizovať, a preto kandidujem na poslanca VÚC. Som človek, ktorý vie čeliť problémom, vždy hľadám konštruktívne riešenia, počúvam názory ostatných a vždy sa snažím doviesť veci do úspešného konca. Svojimi dlhoročnými skúsenosťami, ktoré som nadobudol v štátnom aj v súkromnom sektore zameranom hlavne na školstvo, a vzhľadom na to, že sa orientujem v problematike školstva sa chcem aktívne podieľať na tvorbe systémových riešení a návrhov, ktoré posunú naše školstvo ku kvalite, modernizácii, a efektívnosti. V Bratislavskom kraji budem ako poslanec robiť všetko preto, aby sa zvýšila kvalita vzdelávania na úroveň v okolitých štátoch EÚ a jednoznačne podporím realizáciu zámerov EÚ zvýšiť úroveň všeobecného odborného vzdelania na školách.