Mgr. Denisa Krásna

kandidátka na poslankyňu BSK

Mám 41 rokov, som vydatá a mám dve deti. Do Bratislavy som sa presťahovala z Košíc pred 19 rokmi a moje dcéry sú už rodené Petržalčanky. Študovala som na Prešovskej univerzite. Pracovala som pre neziskovú organizáciu, pre nadnárodné spoločnosti i SZČO. Aktuálne som štátna zamestnankyňa. Vo všetkých oblastiach kompetencií Bratislavského VÚC je nevyhnutný rozvoj. Vyriešenie dopravnej situácie, obchvatov a integrovanej dopravy považujem za kľúčové. Podporujem odstraňovanie prekážok v spolupráci medzi mestami a obcami v našom VÚC. Ako poslankyňa sa plánujem venovať najmä tomu, aby sme dokázali v Bratislavskom samosprávnom kraji:
– Poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov
– Podporiť moderné stredné odborné školstvo
– Zvýšiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane a prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc