Jozef Valko

kandidát na poslanca BSK

Narodil som sa v Bratislave. Základné vzdelanie som ukončil v Bratislave v roku 1978. Svoj život som spojil so železnicou kde pracujem až do teraz. Vyštudoval som odborné vzdelanie v oblasti doprava, kde som v systéme železníc prešiel jednotlivými stupňami. Najväčším problémom je v súčasnosti doprava. Stretávame sa s ňou každý deň a jej dôsledky pociťuje každý obyvateľ Bratislavského kraja. Doprava je aj oblasť ktorej sa chcem venovať, a to hlavne zmenou grafikonov, tak aby jednotlivé spoje nadväzovali na seba. Veľkou témou je aj obchvat Pezinka a Grobu, a preto aj v tejto oblasti treba prejsť od slov k činom. V súkromí sa venujem hlavne turistike , histórii, cestovaniu . Bývam v Pezinku. Som ženatý.