Ing. Karol Holan, CSc.

kandidát na poslanca BSK

Volám sa Karol Holan, som expert jadrového a energetického inžinierstva, narodený v Bratislave. Som ženatý, mám dve deti, absolvent Strojníckej fakulty STU Bratislava s doktorátom jadrovej energetiky na Elektrotechnickej a Strojníckej fakulte STU Bratislava. Pracoval som a rozsiahle odborné skúsenosti som získal počas 37 ročnej praxe v oblastiach: prevádzky, výstavby a modernizácie jadrových a tepelných elektrární Slovenska (hlavný inžinier SE, a.s.) v spojení s kurzami: Prevádzky tepelných elektrární USA v Niagara Falls, Paris, v štátoch New York a Texas organizovaných USEA (U.S. Energy Association); prípravy personálu jadrových elektrární spojených s kurzami Prevádzky zariadení primárných častí JE VVER-440 v Novovoroneži, Ruská federácia; ochrany životného prostredia v spojení s Certifikátom environmentálny auditor systému EMS vydaným Bureau Veritas QI; úspor energií v spojení s Certifikátom racionálne využívanie energií organizovaný a vydaný v Tokyu japonskou agentúrou JICA a Ministerstvom zahraničného obchodu a priemyslu Japonska, Certifikát podnikateľský manažment organizovaný a vydaný v Osake v Japonsku; programov rozvoja výrobno-technickej základne SE, a.s. a slovenskej energetiky v spojení s Certifikátom ekonomická politika a priemyselný rozvoj organizovaný a vydaný Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KOICA) v Souli, Korejská republika, prednášal v 25 krajinách sveta, bol sekretár elektroenergetických spoločností Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky združených v CENTREL, školil pracovníkov jadrových elektrární: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Dukovany, Temelín, Greisswald v Nemecku, Paks v Maďarsku a iných, člen Asociácie energetických inžinierov USA.
Kandidujem z dôvodov zintenzívnenia prác v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti VÚC predovšetkým s cieľom dosiahnuť konkrétne výsledky pri energetických úsporách, zlepšení dopravy, ochrany životného prostredia a pokroku v zanedbávanej oblasti ochrany pred hlukom s možnosťou využitia skúseností získaných počas 10 ročnej práce poslanca mesta Trnava.
Moje priority na volebné obdobie 2017-2021:
– doprava VÚC vo väzbe na hl.m. SR Bratislava a Rakúsko,
– ochrana životného prostredia s dôrazom na ochranu pred hlukom,
– ochrana a zabezpečovanie aktívnej pomoci najviac zraniteľným častiam obyvateľov VO VÚC: mladým ľuďom a dôchodcom.