Bc. Ľuboš Orlický

kandidát na poslanca BSK

Volám sa Ľuboš Orlický, mám 30 rokov, som od 8.9.2017 šťastne ženatý. Narodil som sa v Bratislave a celý svoj život tu aj žijem, konkrétne v Karlovej Vsi na Dlhých Dieloch. Som absolvent športového gymnázia v Bratislave, absolvoval som 1.stupeň vysokoškolského štúdia v odbore psychológia na Trnavskej univerzite a momentálne v 4. ročníku na magisterskom taktiež
na Trnavskej univerzite. Pôsobil som v OSSR po dobu dvoch rokov na útvaroch v Martine, Bratislave a Žiline. Ďalej 7 ročná prax až doteraz v oblasti súkromnej bezpečnosti na pozíciách manažér a teraz prvý rok riaditeľ. Nadobudol som skúsenosti s vedením ľudí, priamym riadením, personalistikou, marketingom a znalosti v odbore bezpečnosti a práva. Som aktívny športovec, celý život sa venoval venoval futbalu, bojovým športom a rugby aj na trénerskej úrovni. Rozhodol som sa kandidovať, pretože tu žijem celý život a chcem sa venovať práci pre ľudí. Poznám problematiku, poznám svoje okolie, ľudí, ktorí tu žijú a viem, že budem sa snažiť pre nich urobiť život v našich častiach čo najkvalitnejší. Moje priority na obdobie 2017-2021
– zvýšiť kvalitu života občanov ( všetky úrovne v kompetenciách BSK – doprava, školstvo, práca, zdravotníctvo, sociálne služby, kultúra)
– zvýšené a efektívnejšie čerpanie dotácií z BSK na odvetvie športu
– optimalizácia regionálneho rozvoja a územných plánov podľa reálneho stavu a možností v danej oblasti.