Mgr. Lukáš Parízek

kandidát na predsedu BSK

Mám 31 rokov a som rodák z bratislavskej Rače, kde dodnes žijem. V marci 2016 som bol menovaný štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu. Vo svojej funkcií zodpovedám za vzťahy s mimoeurópskymi krajinami, ekonomickú diplomaciu, rozvojovú pomoc a medzinárodné organizácie. Som absolventom Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov. Moje prvé skúsenosti som zbieral na stáži v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vo Viedni. Následne som sa vrátil na Slovensko a začal pracovať na Ministerstve obrany SR a v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Hovorím plynulo po anglicky a rusky, dohovorím sa nemecky a čiastočne arabsky. Všetok voľný čas venujem svojej rodine, športu a rodinnému vinohradu u nás v Rači.
Prečo kandidujem
– Pretože mám rád tento kraj a chcem ho spolu s Vami urobiť lepším miestom na život.
– Pre deti, študentov, pracujúcich aj seniorov.
– Pre obyvateľov, aj turistov.
– Pre prácu aj zážitky.
Môj program
V súčasnosti je v Bratislavskom kraji viacej marketingu ako riešení. Väčšinou sa problémy či termíny riešenia len posúvajú, chýbajú nápady, prevláda stereotyp.
Nadviažeme na pozitívne veci, ktoré tu už jestvujú – zníženie dlhu župy, zlepšovanie prepojení, opravené niektoré úseky ciest, vybudovanie a označenie cyklistických trás.
SNS má však úplne inú predstavu o práci župana, dynamike rozvoja kraja, výstavbe cestnej siete, o smerovaní odborného školstva, sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Program rozvoja kraja vychádza z obrovského potenciálu, ktorý stelesňuje Bratislava, Pezinok, Modra, Svätý Jur, Senec, Stupava, Malacky a priľahlé regióny.
Výnimočnosť kraja je v rozvinutom priemysle a službách, sieti vzdelávacích, zdravotných a sociálnych inštitúcii, vinohradníckych a remeselných tradíciách regiónu. Geografická poloha poskytuje obrovské možnosti v rozvoji obchodu a cestovného ruchu.
Rozvoj priemyslu, uplatnenie technológii a inovácii v regióne prinieslo vysoký počet pracovných miest, ktorý sem priťahuje stále nových obyvateľov. Rastú nároky na bývanie, dopravu, sociálne vybavenie a infraštruktúru.
Prioritou je preto modernizovať cestnú sieť, zmeniť orientáciu odborného školstva s prepojením na duálne vzdelávanie a zvýšiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre staršiu generáciu.