JUDr. Marek Chovan

kandidát na poslanca BSK

Moje meno je Marek Chovan a narodil som sa v Malackách. Celý život žijem v neďalekej obci Láb, ktorá je súčasťou okresu Malacky. Študoval som na Základnej škole v Lábe a ďalej som pokračoval na Gymnázium v Malackách. Moje ďalšie kroky viedli na Paneurópsku vysokú školu, kde som úspešne dosiahol titul JUDr. v odbore právo. Vo svojom štúdiu naďalej pokračujem, pretože som doktorandom na Katedre trestného práva. Náplňou môjho pôsobenia na tejto Katedre sú okrem iného prednášky, ktoré vediem, písanie odborných článkov a popri tom sa zúčastňujem rôznych odborných diskusií a seminárov, kde si prehlbujem svoje vedomosti. Praktické skúsenosti však získavam už od začiatku štúdia na tejto inštitúcii, pretože už v prvom ročníku som pracoval na Krajskom súde v Bratislave, kde som nadobudol vedomosti o sústave súdov na Slovensku. Ďalšie pracovné kroky viedli na Ministerstvo vnútra, kde som získal všeobecný prehľad o verejnej správe a miestnej samospráve v našom okolí. Momentálne pracujem ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii. Okrem iného sa prevažne zameriavam na oblasť občianskeho, obchodného, trestného a správneho práva. Obce, za ktoré kandidujem, sú Zohor, Láb, Vysoká pri Morave, Plavecký Štvrtok a Jakubov. V tomto okolí som vyrastal a zúčastňujem sa na ich verejnom živote. Ako kandidát by som chcel osloviť nielen mladé ročníky, ale aj staršiu generáciu. Kladiem dôraz na tradície, dodržiavanie právnych predpisov, podporu starších a menej zabezpečených ľudí. Okrem toho chcem presadiť zavádzanie moderných a elektronických prvkov do riadenia regionálnej samosprávy. Mojou prioritou je vybudovanie priameho spojenia s Rakúskom cez rieku Morava mostom alebo cyklomostom bez poplatkov. Keďže sa v našom regióne vyskytujú vodné plochy, rozsiahle lesy a chránené územia, je súčasťou mojich plánov aj ochrana životného prostredia. Osobne mám k prírode blízky vzťah, pretože som bol od malička vedený k poľovníctvu i rybárstvu a tieto aktivity sú dodnes mojimi záľubami, ktorým sa aktívne venujem. Pozornosť budem venovať aj modernizácii ciest, rozširovaniu infraštruktúry, podpore športových aktivít, informatizácii okresu Malacky. Ako poslanec a zástupca Záhorákov v Bratislavskom kraji chcem využiť svoje skúsenosti, mladosť, chuť a silu meniť náš kraj i okres k lepšiemu. Preto chcem Vás, milých Záhorákov, ale i ľudí, ktorí tu žijú, hoci sa tu nenarodili, poprosiť o Vašu podporu v župných voľbách 4. novembra 2017.