Ing. Maroš Borza

kandidát na poslanca BSK

Narodil som sa v Michalovciach, ale škola a práca ma doviedla do Pezinka – rodného mesta môjho otca. Tu bývam už 11 rokov a  posledných 5 rokov sa zaoberám komunálnou politikou a to hlavne riešením problémov s dopravou, športom a školstvom.  Mojimi prioritami bude hlavne riešenie problémov dopravy, športu a školstva.  V oblasti dopravy je potrebné prejsť od rečí k činom a konečne začať s výstavbou obchvatu Pezinka a Grobu. Keďže som aj certifikovaným trénerom futbalu a trénujem prípravku CFK Pezinok – Cajlu, budem sa zaoberať aj lepšou podporou športu u detí. V školstve budem presadzovať hlavne optimalizáciu škôl a podporu zavádzania prvkov brannej výchovy na školách. Dôležitou je aj oblasť civilnej ochrany obyvateľstva, ktorej sa v súčasnosti venuje malá pozornosť. Budem presadzovať zavedenie lepšej informovanosti obyvateľstva v tejto oblasti. Som ženatý, mám tri deti a celý život sa zaoberám otázkami bezpečnosti, obrany a ochrany. V súčasnosti pracujem na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.