Ing. Maroš Tkáč

kandidát na poslanca BSK

Narodil som sa v Banskej Štiavnici ale celý život žijem v Bratislave, od roku 1995 v Starom Meste. Som slobodný. Študoval som na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Národohospodárskej fakulte. Mám skúsenosti zo štátneho ako aj súkromného sektora, z nižších aj vyšších riadiacich pozícií. Dovolím si povedať že dobre poznám podnik Železnice Slovenskej republiky, kde som mal možnosť dokonale sa zoznámiť s investičnou činnosťou týkajúcou sa modernizácie železničných tratí. Tam som pochopil mnoho aj o fungovaní chodu štátnej správy a toho, akú úlohu hrá v ekonomickom živote Slovenska politika – nielen čo sa týka dopravnej infraštruktúry. Viem ako funguje veľký súkromný podnik, ale viem aj to, čo súkromné podnikanie v malom. Rozhodol som sa kandidovať preto, lebo ma politika a veci verejné vždy zaujímala a s vďakou som prijal nomináciu okresnej organizácie. Za dôležité pokladám, aby ľudia začali politike a teda tomu čo sa okolo nich deje rozumieť a potom demokraticky rozhodli či chcú to alebo ono. Preto si dávam za cieľ v prípade svojho zvolenia za poslanca VÚC v prvom rade presadzovať „vysvetľujúcu“ politiku.