RNDr. Michal Babiar, PhD.

kandidát na poslanca BSK

Som vysoko kvalifikovaný odborník a projektant v oblasti urbanizmu, územného plánovania, priestorového a regionálneho plánovania. Dlhoročný vedúci oddelenia územného plánovania hl.m.SR Bratislavy. Spolutvorca niekoľkých územných plánov hl.m.SR Bratislavy od roku 1976 až do roku 2015, ako aj niekoľkých desiatok miest na Slovensku.
Dlhodobo žijem v Bratislave Petržalke, vyše 40 rokov, predtým v Karlovej Vsi v Mlynskej doline. Vyštudoval som Univerzitu Komenského aj Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave v odbore urbanizmus a priestorové a územné plánovanie. Keďže som dlhoročný koncepčný vysoko kvalifikovaný odborník v oblasti urbanizmu, chcem pomôcť odborne usmerniť rozvoj Bratislavského kraja a skvalitniť život pre všetkých občanov s dostupnými službami, vrátane kvalitnej dopravy a dopravnej dostupnosti. Chcem pretaviť do života tie dobré nápady ktoré sú v územných plánoch vymyslené a doteraz nezrealizované, najmä v prospech občanov, či už v oblasti vybavenosti sídlisk v Bratislave alebo sídiel v okolí mesta a jeho regióne, v oblasti rekreácie a športu, vybudovania cyklotrás vrátane prepojenia s Rakúskom a Maďarskom. Budem sa zasadzovať o riešenie oblastí najmä pre deti a mládež zabezpečením dostatku miest v materských školách, kvalitných stredných škôl, i ľudí v aktívnom veku, vrátane vytvárania kvalifikovaných pracovných príležitostí najmä v Petržalke, aby sa znížila dopravná záťaž za cestovaním za prácou do iných častí Bratislavy cez prepchaté mosty. Taktiež sa chcem venovať aj ľudom v dôchodkovom veku ktorí si zaslúžia osobitnú pozornosť, pretože vykonali pre túto spoločnosť veľmi veľa, avšak s veľmi malým docenením. Veľmi dôležité je riešenie problematiky dopravy a parkovania v meste, avšak nie slovami ale činmi. Nemôže v tomto meste nastať diskriminácia cezpoľných tzv. nebratislavčanov, pretože niekto zanedbal budovanie parkovacích domov, verejných parkovacích plôch i záchytných parkovísk a napriek tomu sa stále tlačia do verejných funkcií. Je načase dať konečne priestor odborníkom ktorí niečo vo svojom odbore dokázali a to dokázali pretaviť aj pre občanov Bratislavy a jeho regiónu.