Ing. Miloš Černák

kandidát na poslanca BSK

Narodil som sa v roku 1954, žijem v Petržalke a som ženatý. Vo volebnom období 2010 – 2014 som bol poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka (člen Miestnej rady, školská komisia).
Moje priority:
• Prinesme európsku kvalitu do našich stredných škôl.
• Európsky rozmer (spolupráca, rozvoj, vrátane cestovného ruchu) Zádunajska a BSK.
• Trvalo a účinne ochránime parky a miesta oddychu, rekreačnú zeleň a unikátne prírodné zóny, vrátane ich flóry a fauny.
• (Znovu)objavme lužné lesy a miesta, „kam ešte ľudská noha nevstúpila“.
• Nedopusťme zničenie chránených, ornitologických oblasti.