Ing. Peter Hrčka

kandidát na poslanca BSK

Volám sa Peter Hrčka. Narodil som sa v Bratislave. Svoju podstatnú časť života som prežil v mestskej časti Karlová ves. Študoval som na Ekonomickej univerzite v Bratislave odbor hospodárska politika. Pracujem v Centre vedecko-technických informácií ako finančný manažér pri procese čerpania eurofondov. Moje pracovné skúsenosti mi priniesli pohľad na aktuálne dianie na Slovensku. V prípade zvolenia za poslanca BSK budem presadzovať predovšetkým efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami, rozvoj cestnej infraštruktúry a podporovať rozširovanie sociálnych zariadení pre našich obyvateľov.