Program

Inteligentné mestá

Využívanie technológií v rámci inteligentných miest pre plynulú dopravu, čisté životné prostredie, komunikáciu so samosprávou a kontrolu výkonu moci. Inovácie môžu život uľahčiť aj zachraňovať.

Podpora tradícií

Vinárstvo, kulinárstvo aj remeslá ožili. Nová generácia si uvedomuje ich ekonomický potenciál aj prínos pre turistický a komunitný život. Budujme nové príležitosti a zároveň aj spolupatričnosť, profesionálne a so srdcom.

Spolupráca na všetkých úrovniach

Máme tu výnimočných susedov od Dunaja aj Moravy, cieľavedomé a ambiciózne okresy a silné mestá. V regióne sú vynikajúce univerzity a školy, pracovití ľudia a skúsenosti, na ktorých vieme stavať, ak sa dokážeme vzájomne počúvať a rešpektovať.

V súčasnosti je v Bratislavskom kraji viacej marketingu ako riešení. Väčšinou sa problémy či termíny riešenia len posúvajú, chýbajú nápady, prevláda stereotyp. Nadviažeme na pozitívne veci, ktoré tu už jestvujú – zníženie dlhu župy, zlepšovanie prepojení, opravené niektoré úseky ciest, vybudovanie a označenie cyklistických trás. SNS má však úplne inú predstavu o práci župana, dynamike rozvoja kraja, výstavbe cestnej siete, o smerovaní odborného školstva, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Program rozvoja kraja vychádza z obrovského potenciálu, ktorý stelesňuje Bratislava, Pezinok, Modra, Svätý Jur, Senec, Stupava, Malacky a priľahlé regióny. Výnimočnosť kraja je v rozvinutom priemysle a službách, sieti vzdelávacích, zdravotných a sociálnych inštitúcii, vinohradníckych a remeselných tradíciách regiónu. Geografická poloha poskytuje obrovské možnosti v rozvoji obchodu a cestovného ruchu. Rozvoj priemyslu, uplatnenie technológii a inovácii v regióne prinieslo vysoký počet pracovných miest, ktorý sem priťahuje stále nových obyvateľov. Rastú nároky na bývanie, dopravu, sociálne vybavenie a infraštruktúru. Prioritou je preto modernizovať cestnú sieť, zmeniť orientáciu odborného školstva s prepojením na duálne vzdelávanie a zvýšiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre staršiu generáciu.