JUDr. Silvester Minarovič

kandidát na poslanca BSK

Narodený: 31.12.1937
Bytom: 821 08 Bratislava, Bajzova ul. 12
Predseda občianského združenia SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE
Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave 1983-1988
Rigorózna skúška Doktor práv 1990
Vyznamenanie: Štátne vyznamenanie „Za vinikajúcu prácu“ udelené prezidentom republiky 1987
Za zásluhy o rozvoj Západoslovenského kraja 1986
Za zásluhy o príkladnú prácu pre požiarnu ochranu 1984
Pamätná medaila pri príležitosti 40 výročia oslobodenia 1985
Zamestnanie: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríge 2004 – 2006
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Taškente 2002
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve 2000 – 2002
Riaditeľ Generálného sekretariatu Ministerstva zahraničných vecí SR 1997
Riaditeľ organizačného odboru Ministerstva zahraničných vecí SR 1993 – 2000
Riaditeľ Organizačno právneho odboru Úradu vlády Slovenskej republiky 1990 – 1992
Minister – Predseda výboru ľudovej kontroly Slovenskej republiky 1990
Poslanec Slovenskej národnej rady SR 1982 – 1990, predseda ustavného výboru SNR
Poslanec hlavného mesta Bratislavy 1996 – 2000
Poslanec mestskej časti Bratislava – Ružinov 2000 – 2004