Ing. Stanislav Haramia

kandidát na poslanca BSK

Po profesionálnej stránke som poľnohospodársky inžinier – meliorátor s 30 ročnou praxou v poľnohospodárskej prvovýrobe a 21 ročnou praxou projektanta melioračných a zúrodňovacích opatrení v pôdohospodárstve. Záľuby a koníčky – poľovníctvo, športová streľba. Mnoho rokov som bol aj rybár a včelár. Ako poslanec Bratislavského samosprávneho kraja by som sa chcel sústrediť na oblasti, ktoré sú mi najbližšie, najmä životné prostredie, školstvo, šport a doprava.