Štatistika

0
Počet kandidátov na poslancov
0
Počet mužov
0
Počet žien
0
Počet vysokoškolsky vzdelaných kandidátov
0
Priemerný vek celkovo
0
Priemerný vek žien
0
Priemerný vek mužov