Prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

kandidát na poslanca BSK

Volám sa Štefan Polák, som vysokoškolský profesor Lekárskej fakulty UK v Bratislave a som rodený Bratislavčan. Vyštudoval som Lekársku fakultu UK v Bratislave a štúdia som ukončil v roku 1980. Dnes pôsobím na svojej alma mater ako profesor a prednosta Ústavu histológie a embryológie LFUK. Do roku 1998 som bol zamestancom Fakultnej nemocnice v Bratislave dnes ÚNB a od roku 1998, doteraz ako zamestnanec rezortu školstva. V UNB na Antolskej ulici som založil v roku 2011 embryologické laboratória asistovanej reprodukcie I. Gynekologickej kl., ktoré úspešne pomáhajú neplodným párom. Vzhľadom k tomu, že som nepretržite pracoval ako lekár a pedagóg v zdravotníctve i školstve, mojim záujmom bude podieľať sa na zvyšovaní kvality prace týchto rezortov v ktorých mam 37 ročné skúsenosti. Zaujímať ma preto ako poslanca budú predovšetkým otázky školstva a zdravotníctva, kde vidím množstvo príležitostí na pozitívne zmeny pre našich Bratislavčanov.