Mgr. Tibor Balga, PhD

kandidát na poslanca BSK

Volám sa Tibor Balga, som rodený Bratislavčan a v Karlovej Vsi žijem od narodenia. Som absolventom Univerzity Komenského, Mgr. štúdium som absolvoval na Fakulte telesnej výchovy a športu, odbor Trénerstvo a učiteľstvo TV, špecializácia kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Následne som pokračoval na fakulte v doktorandskom štúdiu (odbor športová humanistika) a po jeho ukončení pokračoval na fakulte ako odborný asistent. Pracujem tak ako pedagóg na VŠ (FTVŠ UK) a tiež ako osobný kondičný tréner a tréner futbalu. Náš kraj potrebuje zmeny v mnohých ohľadoch a ak by som bol zvolený do VÚC, mohol by som k nim prispieť. Pomôcť zlepšiť kvalitu života ľudí v Bratislavskom kraji, zaujímať sa budem najmä o oblasť školstva, kvalitného vzdelávania a športu.