Ing. Vladimír Mindoš

kandidát na poslanca BSK

Osobné údaje
Vladimír Mindoš Ing.
nar: 14.07.1948 Pčoliné okr:Snina
bytom : Nová 58 90031 Stupava
+421915981277 , vladimirmindos@gmail.com
Som ženatý a mám tri dospelé deti
Vyštudoval som
Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre
Prevádzkovo – ekonomická fakulta.
Od skončenia školy až do odchodu do dôchodku som vždy pracoval v poľnohospodárskej prvovýrobe , takmer vždy vo vrcholových riadiacich pozíciách.
Svojou aktivitou a skúsenosťami chcem prispieť k spoločnej práci pre lepší a spokojnejší život spoluobčanov. Mojimi prioritami sú poľnohospodárstvo a životné prostredie, zdravotníctvo a sociálne služby, doprava